Miért testreszabott megoldások?

Az AperTech Informatikai Kft.

elsősorban    egyedi    IT    projektek    fővállalkozói    menedzselésére    szakosodott    szakmai műhely,    mely    folyamatosan    évek    óta    egy    stabil    alvállalkozói    körrel,    mint    széles portfoliójú beszállítói, fejlesztési háttérrel működik együtt. Cégfilozófiánk,     hogy     az     ICT     eszközrendszerét     felhasználva,     ügyfeleink     egyedi igényeinek   megfelelve,   legteljesebb   elégedettségére   adott   szakterületek   szereplőinek hatékonyságát    növeljük,    piacképes,    egyedi    igények    figyelembevételével    fejlesztett szolgáltatásokat   szállítsunk,   ill.   olyan   termékeket   állítsunk   elő,   mellyel   hozzájárulunk ügyfeleink minél sikeresebb működéséhez

Referenciáink

Munkatársaink    részt    vettek    olyan    megoldások    kivitelezésében,    illetve    vezettek, menedzseltek,    terveztek    több    olyan    fejlesztést,    melyek    során    kellő    tapasztalatot halmoztak fel. A teljesség igénye nélkül: ·    projekt    előkészítés,    tervezés,    továbbá    a    végrehajtás    menedzselése,    folyamatos monitoringja, majd a rendszer felügyelete, üzemeltetés ·    adatvagyon    másodlagos    hasznosítását    célzó    adattárház,    információs    portál    és adatmigrációs   felület   fejlesztése   (önkormányzati;   kormányzati   és   vállalati   adatvagyon feltérképezése,   strukturálása;   metaadat-struktúra   kiépítése,   lekérdezések   tervezése, interaktív lekérdező rendszerek fejlesztése; adathozzáférés, jogosultságkezelés; e-kereskedelmi megoldások kiépítése); ·   távleolvasási,   helymeghatározási   projektek   kivitelezése   (hardverközeli   programozás, adatátvitel; adattárházba szervezés; · kutatás-fejlesztési projektek megvalósítása (egyetemekkel, intézetekkel közösen); ·     robosztus,     nagy     mennyiségű     adatot     kezelő     adatbázis-kezelők     használata, finomhangolása.
AperTech Kft. testreszabott megoldások

Érdekeltségeink

          a    fejlesztési    projektjeink    hozomá- nyainak   tekinthetők;   egyetemi   spin- off-ban    és    több    projekt    cégben    is résztulajdonosok voltunk. Jelenlegi érdekeltségeink: Bekuta   Kft.,   MMATT   Kft.,   iCollWare Kft.  Tulajdonnal    bírunk    egy    akkreditált klaszter          menedzsmentszerveze- tében,       az       Alliance       Klaszter- menedzsment Kft.-ben is.

Tagság

Tagja       vagyunk       az       akkreditált Alliance   Informatikai   és   Innovációs Klaszternek ( www.alliance.hu  ).
© Apertech Kft. 2017 Testreszabott megoldások